Nettstedet netalgae.eu gjennomgår for tiden en oppgradering. Nettstedet blir snart relansert med nytt og oppdatert innhold, en revidert industriregister og fornyede kontaktmuligheter for sektorielle og institusjonelle interessenter.

Netalgae-prosjektet kom i gang i 2010 og ble gjennomført frem til slutten av 2012. Prosjektet hadde som fokus 2 sentrale mål;

  1. etablering av et bredt europeisk nettverk av relevante interessenter innen den europeiske marine makroalgesektoren.
  2. opprettelse av et sett av beste praksis-retningslinjer for forvaltning av makroalgeressurser inn i fremtiden, basert på en vurdering av de eksisterende regulerings- og administrasjonssystemene i prosjektområdet.

Prosjektet ble finansiert av INTERREG Atlantic Area Transnasjonalt Program (Det europeiske regionale utviklingsfondet).

Partnere fra følgende regioner deltok;

  • Norge
  • Storbritannia
  • Irland
  • Frankrike
  • Spania
  • Portugal