Hjem
InglêsFrancêsEspanholBascoPortuguêsNorueguês
 
Interregionalt nettverk for å fremme bærekraftig utvikling i den marine algeindustrien  
  Hjem - Netalgae-prosjekt - Industriregister - Partnere - Nyheter og hendelser - Presse - Publikasjoner - Linker - Kontakt  
     

Netalgae-prosjekt og nettverk

 

Bli med i nettverket

Introduksjon

Den europeiske makroalgeindustrien er basert på innhøsting av naturlige ressurser fra makroalger. Global makroalgeproduksjon (inkludert brune, røde og grønne alger) øker med 5,7% hvert år, i 2008 ble nesten 14 millioner tonn med makroalger produsert fra høsting og akvakultur. I Europa har produksjonen vært stabil siden 1960, men har minsket de siste 10 årene. Videre utvikling av industrien avhenger av en stabil tilgang til råmateriale, utvikling av verdifulle produkter og overføring av ekspertise mellom utviklede og mindre utviklede regioner.

Mål

Derfor har prosjektet NETALGAE som mål å opprette et europeisk nettverk av relevante interessenter innen den marine makroalgesektoren. Sammenlikning av informasjon fra forskjellige regioner vil føre til et bredt studie av eksisterende praksis innen makroalgeindustrien. Analyse av resultatene vil etablere et beste praksis-modell og foreslå praksis for en vellykket og bærekraftig kommersiell utnyttelse av marine makroalgeressurser.

Objektiver

Studien av nasjonale og regionale utviklingspolitikker og regulerende miljøer vil identifisere og fremme en eksisterende utviklings- og reguleringsmodell, eller føre til utviklingen av en beste praksis-modell. Nettverket forventes å gjøre fremgang innen utvikling av industrielle, kommersielle og vitenskapelige lenker, og fostre en kultur med handel og samarbeid mellom medlemmene, og vil inkludere primære produsenter, bearbeidere, teknologileverandører, prosesskonsulenter, forskningsinstitutter, utviklingsbyråer, lokale myndigheter og relevante samfunnsgrupper og andre interessenter. En europeisk makroalgekonferanse vil samle industri, politikere, forskning, miljøvernere og myndigheter, med sikte på å utvikle en bærekraftig industriell makroalgesektor langs atlanterhavskysten.

Handlinger

  1. Generell studie av alle nasjonale algeindustrier i prosjektområdet.
  2. Vurdere av algeregulering, administrasjons- og forvaltningssystemer.
  3. Utvikle beste praksis-retningslinjer for bærekraftig forvaltning av algeressurser.
  4. Utvikle en europeisk algeindustridatabase.
  5. Opprettelse av en algeindustriportal og forretningsverktøy for hele Europa.

Partnere

pic-news-network.jpg

 
Industriregister
 
Netalgae Programme: Atlantic Area | Innovation Networks | Europen Union
NetAlgae, Indigo Rock Marine Research Station, Gearhies, Bantry, County Cork, Irland.
Telefon: + 353 (0) 27 612 76 Fax:+ 353 (0) 27 61264 E-post: info@netalgae.eu
© Netalgae 2019 - Sidekart
    Nicecube Design