Hjem
InglêsFrancêsEspanholBascoPortuguêsNorueguês
 
Interregionalt nettverk for å fremme bærekraftig utvikling i den marine algeindustrien  
  Hjem - Netalgae-prosjekt - Industriregister - Partnere - Nyheter og hendelser - Presse - Publikasjoner - Linker - Kontakt  
     

Partnere

 

Bli med i nettverket

BIOFORSK

Bioforsk er et nasjonalt forsknings- og utviklingsinstitutt under landbruks- og matdepartementet. Hovedkompetanseområdene er knyttet til matkvalitet og -sikkerhet, landbruks- og bygdeutvikling, miljøvern og styring av naturressurser. BIOFORSK har spesielt kompetanse i naturvitenskap innen miljøvern og styring av naturressurser, landbruksutvikling, økologisk jordbruk og matkvalitet og -sikkerhet. BIOFORSK har en stab på ca. 450, med en årlig omsetning på EUR 40 millioner.

Ny forskning hos BIOFORSK Nord (BN) fokuserer på ressursstyring og optimalisering av energi- og næringssykluser i landbrukssystemer. BN er i økende grad oppmerksom på økologien og produktiviteten for kystmiljø, både nasjonalt og internasjonalt.

Bioforsk Nord Bodø (BNB) er ansvarlig for å utvikle en ny forskningsstrategi i den blå-grønne sonen. BNB sørger for at forskere innen fysiologi, biokjemi, økologi, molekylærbiologi og agronomi samarbeider og utfører integrert forskning på økofysiologien hos kystarter. BNB har som mål å tilgjengelliggjøre informasjon til bruk i kystsoneforvaltning, og som også kan være et første steg mot en fremtidig bærekraftig utvikling av integrerte akvakultursystem og økologisk jordbruk. BNB er et dynamisk forskningsteam som har sin ekspertise i plante- og vekstfysiologi, fykologi, marinbiologi, mikrobiologi og økologisk jordbruk. BNB er involvert i flere prosjekter som omhandler kystplantebiologi, -økologi og -produksjon.

BNB ønsker å øke kunnskapen om algedyrking, teknologier relatert til algeproduksjon og bruk av alger i jordbruk (bioaktiv fòrtilsetning, "funksjonelt fòr", gjødsel), bioenergi og avfalls-(vann)håndtering. Gjennom det nære forholdet til økologisk landbruk har BNB ekspertise innen miljøvennlige og økologiske jordbruksteknikker som også kan brukes i algedyrking.

Dr. Åsbjørn Karlsen er forsknings- og administrasjonsleder for BNB. Han har hatt tidligere lederroller for norske forskningsenheter innen fiskeoppdrett, samt plantedyrking. Han er jevnlig involvert i EU-prosjekter med prosjektleders eller ledende partners ansvar.

Dr. Céline Rebours er en eksperimentell marinbiolog som har spesialisert seg på fykologi. Hennes forskning fokuserer på algedyrking og bruksområder for alger i klekkeri, yngledammer, og for dyrking for kråkeboller og fisk. Hun er involvert i ECOFISH (organisk fiskeproduksjon gjennom bærekraftig og miljøvennlig fiskeoppdrett i nordlige områder) og er den norske koordinatoren for IRSES-IMTA (International Research Consortium for promoting and developing Integrated Multi-Trophic Aquaculture) og NETALGAE-prosjektet i Norge. Hun deltar også i flere nasjonale prosjekter.

Marte Meland er marinbiolog og jobber med kultivering av makroalger i nasjonale prosjekter, og med NETALGAE-prosjektet.

Kontaktinformasjon

Bioforsk
Torggården 6
8049 Bodø
www.bioforsk.no

Asbjørn Karlsen
Asbjoern.Karlsen@bioforsk.no
Tlf.: +47- 926 03 527

Celine Rebours
Celine.Rebours@bioforsk.no
Tlf: +47- 93433108

Marte Meland
Marte.Meland@bioforsk.no
Tlf: +47- 92024090

 
Industriregister
 
Netalgae Programme: Atlantic Area | Innovation Networks | Europen Union
NetAlgae, Indigo Rock Marine Research Station, Gearhies, Bantry, County Cork, Irland.
Telefon: + 353 (0) 27 612 76 Fax:+ 353 (0) 27 61264 E-post: info@netalgae.eu
© Netalgae 2019 - Sidekart
    Nicecube Design